Akcja charytatywna

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom i Dzieciom zaangażowanym w organizację Akcji charytatywnej ,, Wizyta św. Mikołaja na Kresach 2021″. Zebrane słodycze, przybory szkolne i książki zostały przekazane do Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej skąd wyruszą do dzieci zamieszkałych na Kresach Wschodnich.

Skip to content