Ramowy rozkład dnia

Ramowy plan dnia
w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu
( podstawa programowa realizowana jest w godz. 800 – 1300 )

630-700- grupy łączone
630 – 820– schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę
ćwiczenia ogólnorozwojowe:
Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych
820 – 830 – przygotowanie do śniadania
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.
830– 900 – śniadanie
915– 930 zabiegi higieniczne
930– 1030 – zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego
1030 –1120– pobyt na świeżym powietrzu
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
1120 – 1130 – przygotowanie do obiadu
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.
1130 – 1215 – obiad
1215 – 1230 zabiegi higieniczne ,przygotowanie do odpoczynku
1230 – 1300 Rozchodzenie się dzieci na pobyt 5 godzinny
1230 – 1415– odpoczynek poobiedni
Grupy młodsze: leżakowanie, słuchanie bajek,
Grupy starsze: słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu
1415– 1430– przygotowanie do podwieczorku
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
1430 – 1445 podwieczorek
1445_ 1500– zabiegi higieniczne po podwieczorku
1600-1630– grupa łączona
1500 – 1630 – Rozchodzenie się dzieci
W trakcie rozchodzenia z dziećmi pozostającymi prowadzone: są ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci
/ ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zabawy ruchowe w sali lub
w ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań w sali lub w ogrodzie , zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia/
Skip to content