Zasady odpłatności za pobyt i żywienie

Zasady odpłatności za pobyt i żywienie

Zasady odpłatności za pobyt i żywienie dzieci

1. W godz 8:00-13:00 pobyt bezpłatny dla wszystkich dzieci

2. W godz. 6:30-8:00 i od 13:00-16:30 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu (dzieci 3,4.5 letnie) – 1 zł

3.Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym (6 letnie) – pobyt bezpłatny

Żywienie

1. Stawka żywieniowa w roku przedszkolnym 2022/2023

– 10,00 zł 3 posiłki

– 7,50 zł 2 posiłki

2. Rozliczenie odpłatności – Rodzic odbiera informację (kwit) o wysokości opłat w kancelarii przedszkola do 7-go dnia miesiąca i wpłaca na wskazane konto. Na blankiecie wpłaty wpisuje imię i nazwisko rodzica, adres a w tytule wpłata za świadczenia przedszkolne : imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc.

Do 15-go każdego miesiąca należy uiścić wpłaty.

Naliczenie pierwszej opłaty nastąpi do 7-go października.

Prosimy o wpłaty terminowe i zgodne z kwotą umieszczoną na kwicie (nie zaokrąglać)

W przypadku braku wpłaty w terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these

Skip to content