Zdjęcia z wizyty Świętego Mikołaja

Rada Rodziców przygotowała dzieciom zdjęcia z Wizyty Mikołaja.
Zdjęcia można odebrać w kancelarii przedszkola (3 zdjęcia indywidualne, 1 grupowe).
Płatność – WOLNE DATKI

Skip to content