Zwolnienie z części opłaty

Zwolnienie z części opłaty

Zwolnienie Z Części Opłaty

Zwolnienie

dotyczy

wyłącznie rodzin mających na utrzymaniu więcej niż troje dzieci poniżej 18-go roku życia.

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z całości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przypadającego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w roku szkolnym 2023/2024.

Dzieci 6-letnie automatycznie zwolnione są z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w związku z tym nie ma potrzeby, aby składać wniosek.

Zainteresowanych Rodziców skorzystaniem ze zniżki prosimy o wypełnienie wniosku i złożenie go w kancelarii przedszkola ostatecznie do 8 września br.

Wniosek do pobrania

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these

Skip to content